alibina’


alibina’
ə. bax: alicah

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.